fbpx

Single post

Kan şekerinizi kontrol altına almak.

Diyabet, her geçen yıl artarak, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. ABD’de, nüfusun neredeyse %10’u olan 30,3 milyon kişiye diyabet teşhisi konmuştur. 2015 yılında üç (84,1 milyon) Amerikalı yetişkinden birinde prediyabet vardı.46,47

 

Hindiba kökü lifi tüketimi, tattan ödün vermeden lif içeriğini artırırken, önemli ölçüde daha düşük kan şekeri ve insülin tepkisi ile sonuçlanır. Bu etkiler, ölçülen en düşük doz olarak %20 şeker replasmanında onaylanmıştır. EFSA, Mayıs 2016’da hindiba kökü lifi gibi sindirilemeyen karbonhidratlardan gelen postprandiyal glisemik yanıtın azaltılmasına ilişkin olumlu bir görüş ve onaylanmış bir sağlık talebiyle sonuçlanan verileri değerlendirdi.48 Ayrıca, Orafti® Synergy1 takviyesi ile yapılan çalışmalar, altı hafta boyunca günde 30 g Orafti® Synergy1 alan pre-diyabetik hastalarda vücut ağırlığı, insülin duyarlılığı ve glikoz homeostazının iyileştiğini göstermiştir. Sonuçlar yaşam tarzından bağımsızdı ve inülin yerine selüloz alan kontrol grubunda görülmedi. Son zamanlarda, Lightowler’ın grubu, glisemik karbonhidratların hindiba kökü lifleriyle değiştirilmesinin yemek sonrası kan şekerini ve gıdalara insülin yanıtını azalttığını iki yeni çalışma ile doğruladı.49 Tekrar vurgulamak gerekirse, hindiba kökü lifine bağlı prebiyotik fermentasyon ve düzenleyici bir bağırsak hormonu olarak GLP-1 üzerindeki etkisi, kan şekeri yönetimi desteği bağlamında önemli bir yarar olarak kabul edilmektedir. Orafti® Synergy1, tip 2 diabetes mellitus geliştirme riski taşıyan kişiler için özellikle önemli olduğu düşünülen bir yemeğe yanıt olarak erken faz insülin sekresyonunda faydalı bir artış sağladı.50,51

 

26 çalışmanın sistematik bir incelemesi, hindiba kökü lifleri ile prebiyotik takviyenin, yemek sonrası glikoz ve insülin konsantrasyonlarını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.40

 

Bu veriler, glukoz tolerans bozukluklarının önlenmesi ve yönetiminde kan şekeri tepkisini iyileştirmek isteyen kişilerin diyetlerinde kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürmek için bir yaklaşım olarak hindiba kökü liflerinin kullanılmasını teşvik etmektedir.

Leave A Reply